Ako vybrať rekuperačnú jednotku?

Správny výber rekuperačnej jednotky a rozvodov si vyžaduje individuálny prístup. Súčasťou vypracovania návrhu rozvodov je samozrejme aj cenová ponuka a v prípade záujmu aj samotná realizácia.

Centrálnu rekuperačnú jednotku pre celý dom/budovu je potrebné zvoliť tak, aby mala dostatočný výkon s prihliadnutím nielen na potreby jej obyvateľov a veľkosti domu/budovy, ale aj na dĺžky rozvodov a s tým spojenými tlakovými stratami.

Vzduchotechnické rozvody, ktoré k rekuperačnej jednotke patria, zásadným spôsobom ovplyvňujú celkové správanie celej sústavy. Vo všeobecnosti platí, že s narastajúcou rýchlosťou prúdenia vzduchu narastá aj tlaková strata a preto rozvody s väčšími priemermi dopravia rovnaké množstvo vzduchu pri rovnakom objeme s menšími stratami. Zároveň tiež platí, že s narastajúcou rýchlosťou prúdenia vzduchu narastá aj hlučnosť systému.

Komfovent REGO 200, 250, 400V, 400P, 450 a 600

Centrálne vetracie jednotky so spätným získavaním tepla s rotačným výmenníkom. Vďaka špičkovým rotačným výmenníkom dosahujú tieto rekuperačné jednotky vynikajúcu účinnosť spätného získavania tepla. Rotačný výmenník zabezpečuje spätné získavanie vlhkosti, čo sa v zimnom období prejaví ustálenou vlhkostnou bilanciou. Bežné doskové rekuperačné jednotky vzduch značne vysušujú, čo sa pri súbehu viacerých okolností môže prejaviť dráždivým vysušovaním slizníc.

Uvedené jednotky sú v princípe typové verzie modelu Komfovent 300VE. Tieto rekuperačné jednotky spĺňajú požiadavky pre pasívne a nízkoenergetické domy, čoho dôkazom je certifikát Passive House Institute.

Rekuperačná jednotka Sentinel Kinetic B

Centrálna ventilačná jednotka s rekuperáciou tepla, vrátane integrovanej ovládacej jednotky a zabudovaného letného by-passu, maximálny výkon 270 m3/hod.

Parametre a špecifikácia:

 • České menu
 • Veľmi nízka hlučnosť
 • Široká možnosť naprogramovania
 • Účinnosť až 92 %
 • Vyberateľné umývateľné filtre
 • Max. výkon 270 m3/hod.

Popis tovaru:

Sentinel Kinetic B – najčastejšie navrhovaná jednotka do rodinných domov. Jej maximálny vetrací výkon je 270 m3/hod. Toto množstvo je dostačujúce pre jednogeneračný objekt s obytnou plochou do 200 m2. Jednotka má v sebe integrovaný bypass pre letné obdobie. Bypass slúži na obtok vzduchu mimo výmenník v letnom období, kedy počas dňa došlo k prehriatiu objektu a je treba ho počas noci vychladiť priamo vonkajším vzduchom čo najchladnejším, privádzaným teda mimo výmenník. Ovládánie jednotky je veľmi jednoduché. Je možné naprogramovať rôznu intenzitu vetrania pre rôzny denný čas.  Jednotku je možné inštalovať na stenu v technickej miestnosti alebo na podlahu v pôjdnom priestore. Súčásťou jednotky je hrdlo na odvod kondenzátu, ktoré je potrebné pri inštalácii zaústiť do systému vnútornej kanalizácie. K jednotke je možné dokúpiť druhý ovládací panel, prepojený s jednotkou káblom, pre prípad, že by jednotka bola na veľmi ťažko prístupnom mieste. Jednotka obsahuje vzduchové filtre triedy filtrácie G3 (jemný prach). Filtre v jednotke sú veľmi jednoducho vymeniteľné. Ovládací panel umožňuje napojenie externých riadiacich prvkov ako napríklad snímač vlhkosti, snímač CO2 alebo je možné zvýšiť výkon jednotky rozsvietením svetla napr. na WC.

Vzhľadom k vysokej účinnosti jednotky by mohlo v extrémnych obdobiach dôjsť k namŕzaniu výmenníka. Preto je jednotka vybavená automatickou funkciou odmrazovania. V prípade, že sa odvádzaný vzduch ochladí až pod bod mrazu, znižuje sa postupne prietok nasávaného vzduchu za súčasného zvyšovania prietoku odťahovaného vnútorného vzduchu. To prebieha do doby než sa výmenník ohreje, potom sa obe prietoky opäť vyrovnajú. Tento princíp sa neustále opakuje do doby, než stúpne vonkajšia teplota nad bod mrazu. Pri odmrazovaní vzniká nepatrný podtlak na krátku dobu. Nerovnomernej prevádzke pri odmrazovaní je možné zamedziť inštaláciou predohrevu na prívod čerstvého vzduchu do objektu – viď kapitola Ohrievače vzduchu.

Veľkou výhodou tejto jednotky je malá priestorová náročnosť a veľmi nízka hlučnosť.

Rekuperačná jednotka Sentinel Kinetic B Plus CZ

Centrálna ventilačná jednotka s rekuperáciou tepla, vrátane integrovanej ovládacej jednotky a zabudovaného letného by-passu, maximálny výkon 380 m3/hod.

Parametre a špecifikácia:

 • České menu
 • Velmi nízka hlučnosť
 • Široká možnosť naprogramovania
 • Účinnosť až 92 %
 • Vyberateľné umývateľné filtre
 • Max. výkon 380 m3/hod

Popis tovaru:

Je konštrukčne rovnaká jednotka ako Sentinel Kinetic B, ale je určená pre väčšie objekty s obytnou plochou až 350 m2. Jej maximálny vetrací výkon je 380 m3/hod. Jednotka rovnako ako predchádzajúci typ je vybavená filtrami, bypassom a ovládacou elektronikou.

Rekuperačná jednotka HR100R – centrálna pre byt

Centrálna ventilačná jednotka pre byt, s rekuperáciou tepla, podstropné prevedenie.

Parametre a špecifikácia:

 • Vetrací výkon: 77 m3/hod
 • Príkon – min/max: 14 W / 35 W
 • Rozmery (mm): 310 /240 / 160
 • Hmotnosť: 6 kg

Popis tovaru:

Rekuperačná jednotka HR100R je priestorovo nenáročná jednotka určená na vetranie bytov alebo niekoľkých miestností rodinných domov. Vzhľadom k jej rozmerom je inštalácia veľmi jednoduchá a jednotku je možné umiestniť i do veľmi malého priestoru (napr. do skrinky, do podhľadu, apod.). Pre rozvod vzduchu sa používa potrubie s priemerom 100 mm. Montáž systému s jednotkou HR 100R je jednoduchá a rýchla.

Vlastnosti:

 • malé rozmery
 • nízke prevádzkové náklady
 • malá hlučnosť
 • účinnosť 70%

Rekuperačná jednotka HR100RS – podstropná

Centrálna ventilačná jednotka pre byt, s rekuperáciou tepla, podstropné prevedenie.

Parametre a špecifikácia:

 • Vetrací výkon: 77 m3/hod
 • Príkon – min/max: 14 W / 35 W
 • Rozmery (mm): 310 /240 / 160
 • Hmotnosť: 6 kg

Popis tovaru:

Jednotky nižšej výkonnostnej triedy určené na vetranie bytov. Maximálny vetrací výkon je 77 m3/hod. Rekuperačné jednotky nie sú vybavené žiadnou ovládacou elektronikou, majú dva režimy chodu – nízky a vysoký. Na vlastné prepínanie uvedených vetracích režimov je treba využiť externý prepínač. Najčastejšie sa používa obyčajný dvojitý prepínač na stenu. K jednotke je možné dokúpiť filtre triedy filtrácie G3 – jemné prachové častice. Najčastejší spôsob inštalácie ako ventilačné jednotky, tak vzduchotechnického potrubia je do priestoru stropného podhľadu, alebo do nevyužitej pôdy.

Prevedenie s označením HR100RS je možné osadiť a pripevniť priamo na stropnú konštrukciu, prístup do tela jednotky je z jej spodnej časti.

Vlastnosti:

 • malé rozmery
 • nízke prevádzkové náklady
 • malá hlučnosť
 • účinnosť 70%