PREČO POUŽÍVAŤ PUR PENU?

 • Dokonale zabráni vzniku tepelných mostov
 • Dokonalá výplň spár každého druhu i velikosti
 • Zabráni nežiaducej prievzdušnosti konštrukcie
 • Zníženie nákladov na vykurovanie a chladenie o 40-70%
 • Ochrana a spevnenie strešných konštrukcií
 • Tvarovo stála /počas celej životnosti nestráca objem ani pružnosť/
 • Zvuková izolácia
 • Ekologická a bezpečná /zabráni vzniku plesní/
 • Dokonalá priľnavosť ku každému podkladu
 • Nízka hmotnosť 8-15 kg/m³
 • Rýchla aplikácia – až 200m² denne /v závislosti od hrúbky aplikácie/

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Prečo aplikovať Pur penu keď lacnejšie izolačné materiáli majú podobnú λ ?

Pri výpočtoch sa často zabúda na faktory ktoré zásadne ovplyvňujú požadovaný výsledný tepelný odpor R. Nemôžme použiť jednoduchý vzorec pre R=d : λ ,po zohľadnení nepriaznivých faktorov ako je prievdušnosť, vlhkosť a nedorobky v konštrukcii sa požadovaná hodnota R môže znížiť až na  1/3 vypočítanej hodnoty. Zabezpečiť dobré odvetranie konštrukcie a zároveň zabrániť prievanu a vlhkosti v prieniku do izolácie je prakticky nemožné /zabudnime na laboratórne podmienky a berme reálne podmienky na stavbe/. V prípade že sa do minerálnej izolácie dostane voda zmení objem a tvar tým vznikajú tepelné mosty , tento stav je nezvratný aj po vysušení  izolácie. Čo sa týka prievanu stačí vyskúšať vlnený sveter vo vetre a máme názornú ukážku že prievzdušný materiál aj keď má dobré tepelno izolačné vlastnosti nás pred chladom neubráni.

Pri aplikácii polyuretánovej peny tieto nepriaznivé faktory odpadajú, pena je neprievzdušná, minimálne nasiakavá, dokonale vyplní všetky otvory a počas celej životnosti je tvarovo stála. Týmto sa líši od bežne používaných izolačných materiálov a dáva odpoveď na otázku prečo pri podobných hodnotách  λ /súčiniteľ tepelnej vodivosti/ môže byť R/tepelný odpor/ diametrálne odlišný.

Aký rozdiel je medzi ľahkou a tvrdou penou?

Tzv. ľahká pena je pena s otvorenou bunkovou štruktúrou ‹90 % uzavretých buniek,objemová hmotnosť 8 – 15 kg/m³. Je vhodná ako tepelná a zvuková izolácia  interiéru /podkrovia,stropy, nepochôdzne podlahy, steny/.

Tzv. tvrdá pena je pena s uzavretou bunkovou štruktúrou objemová hmotnosť vyššia ako 35 kg/m³. Pena je minimálne nasiakavá vhodná na izoláciu pochôdznych striech, podláh, bazénov, vonkajších obvodových stien.

Ktorý typ peny je vhodný na izoláciu podkrovia.

Na izoláciu podkrovia by som odporučil ľahkú penu, zabezpečí dostatočnú tepelnú izoláciu ma nižšiu objemovú hmotnosť a je difúzna.

Tvrdú penu je vhodné použiť v prípade že nemáme možnosť aplikovať dostatočnú hrúbku alebo má plniť aj hydroizolačné požiadavky.