Blastro sro je pokračovateľom živnosti Milan Hubek – Blastro ktorá pôsobí od roku 1990. Proces prechodu na Blastro s.r.o. je dlhodobejší, z toho dôvodu pôsobia  momentálne obe spoločnosti. Od roku 1990 sa zaoberáme otryskávaním a aplikáciou liatych podláh. Od roku 2005 sme rozšírili činnosť o aplikáciu anhydritových podláh a tepelné izolácie.

Rok 2010 je pre činnosť firmy prelomový nakoľko sme ako jedny z prvých na Slovensku začali s aplikáciami PUR peny a hydroizolácie Polyurea. V súčastnosti máme v ponuke aj dodávku a montáž rekuperácií pre rodinné domy. Pripravujeme montáž napínaných stropov.

Činnosti:

  • aplikácia PUR peny
  • aplikácia striekanej hydroizolácie Polyure
  • aplikácia liatych podláh a anhydritových poterov
  • dodávka a montáž rekuperácie /nútené vetranie/
  • napínané stropy